AJALOOLISED VÕTTED
 
   
    Esileht      Koolitus       Tooted       Tarkus       Galerii       Sõbrad       Kontakt
 
 
Katse-uuringute ala

Katse-uuringute ala kontseptsioon ja projekt sisaldab järgmist:
Katse-uuringute park saab koosnema erinevatest katse moodulitest, millel katsetatakse erinevate materjalide vastupidavust ilmastikus.  Projekteeritakse meie kliimas kõige tüüpilisemate ehituslahenduste mudelid või fragmendid, millele kantakse identsetes oludes erinevaid uuritavaid materjale. Koostatakse kontseptsioon  ja metoodiline juhend erinevate tõestamist või uurimist vajavate probleemide lahendamiseks.  Koostatakse loetelu restaureerimise, konserveerimise ja ehituse alastest problemaatilistest / ebaselgetest / vaidlusalustest olukordadest seoses erinevate materjalide vastupidevusega meie kliimas. Koostatakse katseprojektid kõikide katsete ja uuringute läbiviimiseks ja metoodika katsejärelduste teostamiseks.

Projekt koostatakse koostöös Eesti juhtivate restauraatorite, konservaatorite ja ehitusinseneridega, kes saavad olema ka projekti kolleegiumiks - Juhan Kilumets, Heino Uuetalu, Ülo Puustak, Tõnu Parmakson, Jaan Vali, Tõnu Sepp, Ain Pihl, Mari Loit jt.

Mõistmaks antud katse-uuringute pargi vajadust - üks näide: Puitkatuste ja puitvoodrite immutamine ja katmine erinevate puidukaitsevahenditega. Siiani ollakse erinevatel ja lausa vastukäivatel seisukohtadel erinevate viimistlusmaterjalide vastupidavuse/kasutamise/sobivuse seisukohalt. Katse - erinevad viimistlusmaterjalid on võrdsetes tingimustes ja kokkulepitud metoodikaga pealekantud ning seiremeetodid kooskõlastatud.

Katseobjekte seiratakse perioodiliselt näiteks viie aasta jooksul. Tulemused fikseerib kolleegium. Suure tõenäosusega tõestatakse, et paljud üldlevinud tänapäevased puidukaitsevahendid mitte ei kaitse puitu, vaid kiirendava puidu hävimist.

 
       
    Esileht      Koolitus       Tooted       Tarkus       Galerii       Sõbrad       Kontakt
   
AJALOOLISED VÕTTED  
MTÜ Ajaloolised Võtted, Uus 26B, 92413 Kärdla, HIIUMAA    votted@gmail.com