Hiiumaa merega seotud aktiivturismi uuring 2011-2013 rõhuasetusega sukeldumisturismil

Projekti eesmärgiks oli viia läbi uuring ja kaardistada Hiiumaa merega seotud aktiivturismi praegused võimalused, keskendudes eelkõige sukeldumisturismile. Samuti oli eesmärgiks pildistada üles 10 kõige paremini säilinud, visuaalselt atraktiivsemat ja ajalooliselt huvitavamat vrakki ning koostada nende kohta kirjeldavad tekstid, mida kõike oleks võimalik hiljem kasutada Hiiumaa mereturismi, esmajoones sukeldumisturismi, edendamiseks.

Hiiumaa merega seotud aktiivturismi uuring 2011-2013 rõhuasetusega sukeldusmisturismil
(10 lk, PDF 0,1 MB)

Lisa 1. Vrakid Hiiumaa rannikumeres
(68 lk, PDF 6,6 MB)

Lühifilmid „Liisa” ja „Väinamere pärand” toodeti osaliselt selle projekti käigus ja osaliselt materjalidest, mis koguti 2011 ja 2012 aastal. Lühifilmide koostamise idee tekkis sellest, et atraktiivsemal moel avalikkusele tutvustada veealust ilu ja sõjaajaloo jälgi Hiiumaa rannikumeres. Filmivõtetel osalesid nii kohalikud kui mandri sukeldujad. Filmi tehnilise poole teostas Hüäänkülmkapp OÜ.

Lühifilm „Liisa” (20 min, HD mp4 formaat)
YouTube

Lühifilm „Väinamere pärand” (17 min, HD mp4 formaat)
YouTube